Energiatodistuksen antajien pätevyyden toteajat voivat aloittaa työnsä
Ympäristöministeriö on päättänyt, että FISE Oy:n ja Kiinteistöalan koulutussäätiö voivat todeta rakennuksen erillisen energiatodistuksen antajan pätevyyden. Ympäristöministeriön mukaan FISE Oy ja Kiinteistöalan koulutussäätiö täyttävät organisatorisen, toiminnallisen ja taloudellisen riippumattomuuden sekä asiantuntemuksen vaatimukset. Pätevyysvaatimus koskee vain erillisen energiatodistuksen laatijoita, ei isännöitsijäntodistuksen osana annettavaa energiatodistusta. Isännöitsijällä katsotaan työnsä puolesta olevan riittävä pätevyys sen antamiseen.

Erillisten energiatodistuksen antajien on oltava muun muassa perehtyneitä energiatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta koskeviin säädöksiin.  Heidän on osoitettava osaamisensa pätevyyden toteajan järjestämässä kokeessa.

Pätevyysvaatimus koskee vain erillisen energiatodistuksen laatijoita.  Sen sijaan esimerkiksi uudisrakennuksen pääsuunnittelijalla katsotaan jo työnsä puolesta olevan pätevyys rakennuksen energiatehokkuuden arviointiin.  Sama koskee isännöitsijöitä, jotka antavat energiatodistuksen osana isännöitsijäntodistusta.


Isännöinnillä tärkeä rooli

Käytännössä olemassa olevasta rakennuskannasta energiatodistus tullaan antamaan osana isännöitsijäntodistusta.  Energiatodistuksen myötä isännöitsijäntodistus ei muutu, mutta sen sisältö laajenee.  Isännöintiyritys voi tuottaa energiatodistuksen itse tai hankkia sen alihankintana. Energiatodistuksen hinnoittelusta sopiminen on isännöintiyrityksen ja taloyhtiön välinen sopimusasia.

Isännöintiyritysten on syytä nopeasti alkaa valmistelemaan asiaa.  Erityisesti tarvittavan bruttoalan laskenta ja ohjelmistojen valmius on syytä varmistaa ajoissa.  Asiakkaille on tarpeen tiedottaa asiasta hyvissä ajoin, jotta epätietoisuus asian ympärillä loppuu.

07.03.2012 klo 07:31