Uusi tilintarkastuslaki voimaan 1.7.2007
Uusiin asunto- ja kiinteistöyhtiöihin valittava KHT- tai HTM -tilintarkastajat, vanhoilla yhtiöllä siirtymäaikaa 31.12.2011 saakka.

Laki tuli voimaan 1.7.2007. Lakia sovelletaan 1.7.2007 tai sen jälkeen alkavien tilikausien tilintarkastukseen. Siihen saakka sovelletaan vanhan lain (936/1994) tilintarkastusta koskevia säännöksiä.

Tilintarkastuslain voimaantulo ei edellytä asunto-osakeyhtiöltä tai asumisoikeusyhdistykseltä välittömiä toimenpiteitä. Tilintarkastaja voidaan valita nykyisten säännösten mukaisesti siirtymäaikana eli sen tilikauden loppuun, joka päättyy viimeistään 31.12.2011.

Jos yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä on tilintarkastajia koskevia määräyksiä, tarkoittaa se siirtymäajan päättymisen (31.12.2011) jälkeen, että tilintarkastajaksi on valittava KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka KHT- tai HTM-yhteisö. Jos tällainen asunto-osakeyhtiö tai asumisoikeusyhdistys haluaa luopua tilintarkastuksesta ja alittaa 3 kohdassa kuvatut raja-arvot, tulee tämän muuttaa yhtiöjärjestystä tai sääntöjä.

Siirtymäajan päättymisen jälkeen tilintarkastajaksi voidaan valita ainoastaan hyväksytty tilintarkastaja eli KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka KHT- tai HTM-yhteisö.

Siirtymäaikana hyväksytty tilintarkastaja on valittava, jos kohdassa 5 esitetyt edellytykset maallikkotilintarkastajan valitsemisesta eivät täyty.

Myös yhtiöjärjestys tai säännöt saattavat edellyttää hyväksytyn tilintarkastajan valitsemista. Tällöin tilintarkastajaksi on valittava yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen edellyttämä hyväksytty tilintarkastaja.

Kunnan määräysvallassa oleviin asunto-osakeyhtiöihin voidaan valita tietyin edellytyksin JHTT-tilintarkastaja, lue lisää www.ktm.fi/tilintarkastus

 

07.03.2012 klo 07:32