Kiinteistöhallintoa laajalla mitalla
Asuntohakemus

Hakijan henkilötiedot

20

Avio/avopuolison tiedot

20

Muut asumaan tulevat henkilöt

Haettava huoneisto

noinh+k/kk
noinm2
€/kk
Jos haet tiettyä huoneistoa, merkitse osoite ja huoneistotunnus yläpuolelle.

Nykyinen huoneisto

h+k/kk
noinm2

Asunnon tarpeen syy

Asunnon tarpeen syy
Toimeksiannon sisältö
Toimeksisaaja pyrkii välittämään toimeksiantajalle vuokra-asunnon, josta toimeksiantaja voi vuokralaisena tehdä vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen.
Toimeksisaaja avustaa toimeksiantajaa ja vuokranantajaa vuokrasopimuksen tekemisessä.
Toimeksiantaja suostuu siihen, että hänen luottotietonsa saa tarkistaa.

Välityspalkkio
Toimeksiantaja maksaa 75 euron suuruisen välityspalkkion, sis. arvonlisäveron. Palkkio maksetaan, kun vuokrasopimus syntyy.

Sopimuksen kesto
Toimeksiantosopimus on voimassa 4 kk. Sopimus on irtisanottavissa kummaltakin osapuolelta heti.

Tähän toimeksiantosopimukseen noudatetaan lakia kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000).

Asunnonhakija hyväksyy toimeksiannon sisällön ja vakuuttaa että edellä mainitut tiedot ovat oikein.