Kiinteistöhallintoa laajalla mitalla
Opiskelija-asuntohakemus

Hakijan tiedot

Yhdessä hakevan tiedot

Vastaus osoitteeseen

Maximum upload size: 134.22MB

Haettava huoneistotyyppi

Haettava huoneistotyyppi, mikäli erityistoivomuksia.
Yksiö
Solu
Jos haet tiettyä huoneistoa, merkitse osoite ja huoneistotunnus yläpuolelle
Toimeksiannon sisältö
Toimeksisaaja pyrkii välittämään toimeksiantajalle vuokra-asunnon, josta toimeksisaaja voi vuokralaisena tehdä vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen. Toimeksisaaja avustaa toimeksiantajaa ja vuokranantajaa vuokrasopimuksen tekemisessä. Toimeksiantaja suostuu siihen, että hänen luottotietonsa saa tarkistaa.

Välityspalkkio
Toimeksiantaja maksaa 75 euron suuruisen välityspalkkion, sis. arvonlisäveron. Palkkio maksetaan, kun vuokrasopimus syntyy.

Sopimuksen kesto
Toimeksiantosopimus on voimassa 4 kk. Sopimus on irtisanottavissa kummaltakin osapuolelta heti.

Tähän toimeksiantosopimukseen noudatetaan lakia kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000).

Asunnonhakija maksaa 75 € suuruisen välityspalkkion, sis alv. Palkkio maksetaan, kun vuokrasopimus syntyy.